Tienvarsien niitto ja raivaus

Tienvarsien niitto ja raivaus

Suoritamme julkisten ja yksityisteiden varsien niittoa ja raivausta. Tienvarsien niitto sekä vesakon raivaus ovat osa tieympäristön hoitoa ja turvallisuudenparantamista. Niitoilla poistetaan kasvillisuuden aiheuttamat näkemäesteet ja parannetaan näin liikenneturvallisuutta. Korkea heinä ja vesakot peittävät helposti näkyvyyden henkilöautosta. Kauemmas teistä ulottuvilla vesakonraivauksilla hävitetään pensaikko, joka monesti kasvaessaan rupeaa kallistumaan tielle. Tienvarren raivaus helpottaa myös hirvien ja pienempien eläinten havaitsemista piennaralueella. Kalustomme avulla pystymme tekemään tienvarsien niittoa ja raivausta 1,5 metristä jopa 6 metriin asti tienreunasta. Yksityisteillä tämä tarkoittaa monesti sitä, että pystymme poistamaan tienvarsien pusikon kokonaan metsänreunaan asti.

 

 

× Kuinka voin olla avuksi?